ETUSIVU YKSIKÖT TOIMINTA YHTEISTYÖKUMPPANIT KUVIA YHTEYSTIEDOT

päivitetty 7.6.2018Tukea, Turvaa ja Kuntoutusta

Kotilo ry:n on yli 30 vuotta toiminut Savonlinnalainen yhdistys jonka päätarkoituksena on mielenterveyskuntoutuksen ja
asumispalvelujen tuottaminen talousalueen mielenterveyskuntoutujille. Kotilo ry:llä on kahdessa toimipisteessään yhteensä
34 tehostetun valvonnan palveluasumis- ja kuntoutumispaikkaa mielenterveyskuntoutujille.

 
Kotilo ry:n toimintaa ohjaavat perusarvot: yhteisöllisyys, avoimuus, toinen toisensa kunnioittaminen ja ammatillisuus.
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan kuntoutujien kotikuntien maksamilla palvelumaksuilla. Kuntoutujat maksavat vuokran,
ateriat ja lääkkeet. Palvelumaksut määräytyvät päivittäisen hoiva-, kuntoutus- ja asiointiavun tarpeen mukaan.

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi yksityishenkilöt ja yhteisöt. Jäseniltä peritään 15 euron vuotuinen jäsenmaksu,
ainaisjäsenyyden ollessa 100 €. Yhteisöt voivat liittyä yhdistykseen kannatusjäseniksi maksamalla 150 €:n vuosimaksun.
 Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Kotilo ry:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin
Tiedote. Julkaistu: 07.06.2018, 10:14 Suomalaisen Työn Liitto


Savonlinnalaiselle Kotilo ry:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.


Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin
voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteis-kunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten
osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Kotilo ry:llä on pitkä perinne psykiatristen potilaiden kuntoutuksessa. Se on tänä aikana luonut hyvät suhteet yhteistyö-kumppaneihin, joiden ansiosta on syntynyt verkostoja ja uusia toimintamalleja. Kotilossa ei ole haluttu pysyä kehityksessä paikallaan, vaan on aina katsottu eteenpäin ja reagoitu yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Tästä esimerkkeinä ovat uusien
asiakasryhmien tarpeisiin vastaaminen. Toimintaan on liitetty mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu Klubitalo, nuorten syrjäy-
tymistä ehkäisevä Erkkeri-hanke ja viimeisimpänä lähisuhdeväkivaltatyö, jotka kaikki ovat ajankohtaisia. Uutena haasteena on
Kotilon vuorovaikutuksen kehittäminen oman lähiympäristönsä kanssa. Tämä voisi tarkoittaa aluksi vaikka
päiväkahvikutsua naapureille, kertoo Kotilo ry:n puheenjohtaja Leena Uosukainen.

Kotilo ry tarjoaa viihtyisän ja turvallisen kodin asukkaana oleville mielenterveyskuntoutujille. Asukkaat saavat omassa kodissaan yksityisyyden ja oman rauhan, asukasyhteisössä ystäviä ja ihmissuhteita. Kodin lisäksi kuntoutuja saa yksilölliset palvelut ja jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen, hoivan ja ohjauksen.

– Kotilo ry on ollut 33 vuoden ajan alalla seutukunnan keskeisimpiä toimijoita, joka tarjoaa laadukkaita asumis- ja kuntoutumispalveluja mielenterveyskuntoutujille. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset rakentavat yhteiskuntaa
hyvien arvojen kautta, kuten juuri merkin saanut Kotilo ry, toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.


Lisätietoja

Pirjo Hartikainen, Toiminnanjohtaja, Kotilo ry, pirjo.hartikainen@kotilo.fi, 040 551 7982
Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773


Kotilo ry on yli 30 vuotta toiminut savonlinnalainen yhdistys, jonka päätarkoituksena on mielenterveys-
kuntoutuksen ja asumispalvelujen tuottaminen talousalueen mielenterveyskuntoutujille. Kotilo ry:llä on kahdessa
toimipisteessään yhteensä 34 tehostetun valvonnan palveluasumis- ja kuntoutumispaikkaa mielenterveyskuntoutujille.
www.kotilo.fi


Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia.
Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

 
Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ
menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa
työelämää uudistumaan.

www.suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/

Kotilo ry              Neitsytkatu 1       57100  Savonlinna