Yksilöllistä kuntoutusta

Jokaisella kuntoutujalla on oma-ohjaaja, joka suunnittelee yhdessä hänen kanssaan mielekkään ja toimivan arki kokonaisuuden, päivä- ja viikko-ohjelmineen.

Kuntoutustoiminnan perustekijöitä ovat:

 • yhteisöllisyys ja osallisuus
 • toiminnallisuus ja osallistuminen
 • tasapainoinen ravinto ja liikunta
 • asukaslähtöisyys
 • asumisyksiköissä toteutetaan terapeuttisen yhteisön periaatetta.
frame-image5
KOTILO_07122018_105-e1533637754109-700x500

Ryhmätoiminta

Kotilo ry järjestää kuntoutumista tukevia ryhmätoimintoja kuten askartelu- ja vapaa-ajan ja virkistys-toimintaa sekä työtoimintaa.

 • Askarrellaan, järjestetään tietokilpailuja, karaokea, bingoa, levyraateja ja kesällä pelataan erilaisia ulkopelejä.
 • Musiikkia eri muodoissaan.
 • Kirjastoauto pysähtyy viikoittain Neitsytkadun toimitilan kohdalla.
 • Lenkkeilyä, keilausta…
 • Mahdollisuus työskennellä keittiössä, siivouksessa, vaatehuollossa ja erilaisissa kiinteistön huoltotehtävissä.

Luontolähtöinen toiminta


Luontolähtöinen toiminta on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

 • Maatilan töistä kiinnostuneet kuntoutujat voivat osallistua maatilakäynteihin Tuhkulan tilalla Rantasalmella. Maatilalla tehdään ohjatusti erilaisia tilan töitä.
 • Neitsytkadun toimitalon ja Klubitalon pihapiirit tarjoavat terapeuttisen ympäristön, jossa on kuntoutujille mahdollisuus sekä puutarhanhoitoon että viihtyisään oleskeluun.
PC1300460

Kuntouttava kannustustyö


Kannustustöiden tavoitteena on tukea kuntoutujan kokonaisvointia (mm. arjen hallinta, sairauden oireiden hallinta). Kannustustöistä maksetaan pieni korvaus.

Kotilossa on mahdollista osallistua:

 • kodin puhtauden hoitoon
 • puutarhan ja nurmialueiden hoitoon
 • pienien kunnossapitotehtävien tekoon
 • kiinteistönhuoltotöihin, kuten lumitöiden tekemiseen.

Ulkopuolinen työtoiminta


Ulkopuolisen työtoiminnan mahdollisuus ja tarpeellisuus arvioidaan yksilöllisesti jokaisen kuntoutujan kohdalla kuntoutumissuunnitelmaa laadittaessa ja arvioitaessa.

Savonlinnan kaupungilla on kaksi työpajaa:

 • Nuorisoverstas
 • Työpaja Telakka
MG_6646-700x500
KOTILO_07122018_131-e1533637454499-700x500

Klubitalo Linnaklubi


Savonlinnan LinnaKlubi toimii mielenterveyskuntoutujien ja henkilökunnan tasavertaisena, kuntouttavana yhteisönä.

 • Toiminta on jäsenille maksutonta ja vapaaehtoista.
 • Jokainen osallistuu omien voimiensa ja kiinnostuksensa mukaan.
 • Klubitalolla jäsenten tavoitteena on luoda itselleen työpainotteinen päivä. Jäsenten panos työtehtävissä on merkittävä LinnaKlubin toiminnan kannalta.
 • Maanantaista torstaihin klo 16 asti arkemme koostuu työpainotteisesta päivästä. Perjantaina työpainotteisuus päättyy klo 13.
 • Klubitalo sijaitsee yhdistyksen omistamassa omakotitalossa lähellä Kotilo ry:n toimitiloja ja Keskussairaalaa.